TUẤN 123 LÀ AI

Công ty được thành lập vào giai đoạn 2013-2014, giai đoạn bắt đầu khởi sắc của thị trường Bất động sản. Giai đoạn này cũng là giai đoạn nhiều Công ty Bất động sản được “hồi sinh” sau cú “chết chìm” năm 2007-2008. Chính vì thế, TUẤN 123 đã quyết tâm tìm hướng đi mới thay vì lối mòn cũ dễ bị đánh gục bởi sự thay đổi đầy bất ổn của thị trường….

Xem thêm
Bất động sản Tuấn 123 - Công ty Bất động sản Thổ cư số 1 tại Việt Nam

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN